Alma Mahler

Vandaag ben ik gevraagd om bij skAgEn volgend theaterseizoen mee te spelen in een voorstelling rond Alma Mahler ... damned, dat is verleidelijk! Eerst maar eens leren welke letters in skagen met een hoofdletter moeten ... ah ... de medeklinkers! dus SKaGeN!

de tien geboden

Op vraag van NTGent, naar aanleiding van hun voorstelling Tien Geboden, schreef ik de tien geboden van de Sam:

1/ Bovenal besef uw nietigheid in 't licht van 't universum.
2/ Aanvaard des levens harde feiten: ziekte, tegenslag, de ouderdom, de dood.
3/ Heb eerbied voor de eigenheid: waardeer uw voorkeuren gelijk aan die van anderen.
4/ Leef niet om te werken, neem tijd om te genieten en genot te gunnen.
5/ Houd uw familie hoog, verzamel in uw graf geen eigendommen.
6/ Verwond of dood alleen maar om uzelve en uw naasten te beschermen.
7/ Geniet voluit van eigen lust en driften, doch nimmer tegen andermens wil of zin.
8/ Streef naar ieders voorspoed, zowel in zaken als in persoon.
9/ Als gij uws naasten man of vrouw begeert: herschep tot schoonheid.
10/ Vertolk wetten immer naar de geest, nooit naar de letter.

anoniem!

Neem geen bankrekening, betaal altijd met cash. Gebruik geen standaard mobiele telefoon, gebruik geen standaard vaste telefoon, neem een geheim nummer, al moet je daar je adres en telefoonnummer voor opgeven. Gebruik geen e-mail adres. Surf op het web via een programma dat al je sporen uitwist. Blijf uit de buurt van overheidsgebouwen, vliegvelden en stations, vanwege de vele bewakingscamera's. Draag altijd een hoed en een zonnebril vanwege de verborgen camera's. Gebruik geen automatische tolpoorten. Koop voor je persoonlijke documenten een papiervernietiger die enkel confetti achterlaat. Koop geen vliegticketten, huur geen wagens, huw niet, krijg geen kind, koop geen grond of huis, begin geen bedrijf, gaan niet naar een casino, gebruik geen supermarkt-klantenkaart, ga niet naar de dokter, koop geen geneesmiddelen, ... ...

zie ook popsci.com

zijn of spelen

Oei, wat is het lang geleden dat ik hier nog eens iets heb geschreven ... en hoe snel zo'n webpagina kan verouderen! De nieuwste website die ik heb gecreëerd is daniellevandeven.nl ... we gaan tijdens de kerstvakantie weer samenwerken, zoals bij Wraakoefening ... één van de pagina's aldaar gaat over 'zijn en spelen', een geliefd thema binnen Drama Gent en de Bloedgroep! ... de overweging begint als volgt:

Om heden ten dage bij een theatervoorstelling geloofwaardig te zijn, volstaat een louter technische uitvoering of reproductie van ingestudeerde houdingen, gebaren en teksten al lang niet meer. De toeschouwer is verwend door een schijnbare naturel, zoals die meestal te zien is op televisie en in films. Maar die naturel volstaat niet voor een kunstzinnige dramatische expressie, de realiteit heeft op zichzelf onvoldoende dramatische zeggingskracht: Er is misschien wel herkenning, maar er ontbreekt reflectie en er worden geen standpunten ingenomen. Enkel door middel van o.a. verschuivingen, herhalingen en vervormingen kunnen er theatertekens en betekenissen ontstaan.

Daarnaast is de grootste kracht van drama of theater de actualiteit, de gebeurtenis. Dramatische kunst onderscheidt zich van andere kunstvormen doordat het leeft, er kan onverwachts iets gebeuren, het kan zelfs behoorlijk fout gaan. Deze onvoorspelbaarheid is spannend, het scherpt de aandacht, alles wat er gebeurt of alles wat zich afspeelt binnen het moment of in een hier en nu brandt herinneringen in het korte en lange termijngeheugen van de toeschouwer, of beter, de getuige. Vanuit die scherpe herinneringen kan reflectie ontstaan, en een kunstzinnige nawerking die het naturel, de realiteit of herkenning overstijgt.

Het vervolg is te lezen op daniellevandeven.nl

aapl

Today, 20080423: Apple's cash balance increased from $18.4 billion last quarter to $19.4 billion, giving the company more than enough working capital to introduce new products, or perhaps buy a small country. let it be Belgium ... or at least Flanders ... ... Most compelling was the increase in Mac sales, up 51 percent in unit sales from the year-ago quarter and up 54 percent in revenue. As has become the trend, laptops led the charge, with 1,433,000 sold (up 61 percent), the most laptops sold in any quarter for the fourth quarter running, in comparison with 856,000 desktops (up 37 percent). Laptop sales even outpaced Q1 2008, which included the holiday season. Just two years ago, in Q2 2006, Apple sold just 498,000 laptops.

Een beetje economie, geschiedenis en een vraagstelling

van internet geplukt ...

In 2000 kregen we 1 US Dollar voor 1,2 euro ... Een vat ruwe olie kostte toen 60 $ ... zijnde dus 72 euro. Eén liter diesel kostte aan de pomp 0,82 euro

In 2008 - maart - krijgen we 1 US Dollar voor 0,65 euro ... Een vat ruwe olie kost nu 110 $ ... zijnde dus 70,1 euro ... minder dus dan in 2000 ... hoe komt het dat we nu aan de pomp 50% méér betalen? (1,25 euro voor 1 liter diesel)

Wie vult hier zijn zakken?

Veerle Dobbelaere Naakt!

Dinsdag 11/12/2007 had ik ineens en onverwacht zéér veel extra bezoek op de archiefpagina '2006'. Ik begreep er niets van, en ging kijken waar het bezoek vandaag kwam: de zoektermen waren "Veerle Dobbelaere" en "naakt"! En wat staat er op de archiefpagina 2006?

naakt in alle vormen

en met veel verrassende aspecten → '1000 historical nudes' (...)

Veerle Dobbelaere in 'De Morgen' dd 2005-11-12

"(.../...) Er zijn twee theatervoorstellingen die een diepe indruk op me hebben gemaakt toen ik jong was: 'Het Park' (1984), in regie van Sam Bogaerts; en (...) Ik was veertien, vijftien jaar toen ik die voorstellingen zag in de Stadsschouwburg van Sint Niklaas en er ging een wereld voor me open. Ik herinner me vaag scènes met halfnaakte mensen, een man die een ei legt, acteurs die het publiek instormen ... Die anarchie werkte erg aanstekelijk. (.../...)"

Die twee items stonden dus toevallig dicht bij elkaar, voldoende voor Google's algoritmes om de weg te wijzen naar deze pagina's. Een interview in Humo met Veerle was de 'trigger' voor vele genotzuchtigen om Google te vragen waar ze een naakte Veerle Dobbelaere konden vinden. En dan hièr terecht komen!

Maxibuild bvba en Jürgen De Schinkel

Wie indertijd maxischurk.be gevolgd heeft zal nieuwsgierig zijn naar wat volgt: Partij Bogaerts (ikke dus) kreeg bij de arbitrage betreffende het bouwgeschil 'Moriaanstraat 23' volledig gelijk. Partij Maxibuild (zaakvoerder Jürgen De Schinkel) zal naast een fikse schadevergoeding ook alle procedurekosten moeten dragen. Waar ging het over? Bij de verkoop van het huis had eigenaar Maxibuild bvba zich geëngageerd om werken uit te (laten) voeren, met tien jaar garantie: "gemelde woning is in afwerking en bij de notariële akte zal het pand afgewerkt zijn zoals vermeld in het aangehechte lastencohier." Al gauw bleek dat de uitvoering van de werken een serieuze vertraging opliep, bij de akte werd door partij Bogaerts het nodige voorbehoud gemaakt, de verkoper zou alsnog de werken uitvoeren zoals in het lastencohier overeengekomen. Helaas, veel schot kwam er niet meer in, na een ingebrekestelling meldde Maxibuild bvba uiteindelijk dat de koper (ikke dus) volgens de akte het huis had gekocht "in de staat waarin het zich thans bevindt", en dus verder niet moest zeuren. Vandaar dus de arbitrageprocedure, waarbij allereerst een deskundige werd aangesteld. Die besloot zijn onderzoek als volgt:

(...) Bovenstaande gebreken zijn één en al te wijten aan de onvakkundigheid en de vergaande slordigheid van de uitvoerende vakmensen. De architect heeft het gebrek aan zin voor afwerking en de gemaakte fouten via de werfverslagen aan de bouwheer (partij Maxibuild) gemeld. Blijkbaar werd hieraan geen gevolg gegeven. (...)
De uitspraak van de scheidsrechter eindigt met:
Samenvattend dient dan ook besloten te wordeen dat de verwerende partij niet enkel aansprakelijk is voor de niet vòòr de ondertekening van de akte uigevoerde werken, doch ook voor alle tekortkomingen en gebreken welke op afdoende wijze zijn vastgesteld door de deskundige en waarvoor de verwerende partij aansprakelijk was conform de koopovereenkomst met de aangehecht (en één deel uitmakend) lastenkohier. De verwerende partij verschafte immers een 10 jarige garantie op alle werken en dient in te staan voor de kosten met betrekking tot het in overeenstemming brengen van het aangekochte pand met de afgeleverde bouwvergunning.

typisch!

electrabrol.be → een blikje in de keuken van ...

nieuwe geheime website

dramagent.be → een blikje in de keuken van de opleiding Drama van Conservatorium Hogeschool Gent

Watseels

Sam Bogaerts als Watseels Rudy in de àllerlaatste aflevering van 'Flikken'!

Wie is die rare kale man die de schroothandelaar in 't groot speelt in de àlleràllerlaatste aflevering van 'Flikken' in eind mei 2008? →

Maar let op, deze man is leper dan zijn broer, slimmer dan zijn moeder en rijker dan Prins Laurent! Zijn strafste uitspraak, over het splitsen van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde:

Zou het niet beter zijn om van heel België één kieskring te maken, i.p.v. al die kleintjes? Wat kan het mij schelen dat Jean uit Luik op Leterme stemt, of Guillaume van hiernevenst op Elio Di Rupo, of Jean-Claude uit Villeveaurde op burgemeester Thielemans of op Willy De Winter?

HETPALEISdebutanten

23/8/2007 in De Standaard:

"Er gebeuren vreemde dingen in Parking Leopold, vlakbij de 'Vogelenmarkt' en dus ook vlakbij jeugdtheater HETPALEIS. Twee meisjes die eruit zien alsof ze in een bomvolle verkleedkoffer zijn gevallen, noteren de namen van de bezoekers en sturen hen in groepjes van drie een apart deel van de parkeergarage in. Daar staan enkele vreemde voertuigen. In het eerste zit een meisje met een pompoenhoofd. De koffer is volgestouwd met planten. Goed schudden met de wagen veroorzaakt een sinaasappelregenbui. In een andere auto is iemand bezig met het uitbroeden van pinguïn-eieren. En in de laadruimte van een derde wagen zit een zeemeermin: die moeten we zo snel mogelijk in zee deponeren, anders droogt ze uit. (...)"
Sam Bogaerts als zeemeermin bij HETPALEISdebutanten! Het hele artikel is te lezen in De Standaard dd 23/8/2007... lees of download het artikel hier als pdf bestand ... en vergeet de enige echte debutantenpagina's niet ... en de foto- en filmkespagina's

vandaag ook in de HETPALEISbijlage bij De Standaard: interview met Elke en Sam ...

Ik heb het liefst dat mensen wat gaan vrijen wanneer ze na afloop van één van mijn voorstellingen thuiskomen.
Op vraag van HETPALEIS koos Sam Bogaerts voor Elke Van Landeghem om te antwoorden op een aantal vragen over Bogaerts’ drijfveren en talenten. Die stellingen zijn daarna op hun beurt voorgelegd aan Sam zelf. Het interview is als pdf te lezen of te downloaden ...

is dit een augustusgrap?

In tolerantwerpen mag het stadspersoneel géén religieuze symbolen meer dragen, zoals een hoofddoek, een kruisje, een keppeltje, een hoofddoek of een hoofddoek. Een impulsieve maatregel des Patrick Janssens van een tijdje geleden, waar veel S.P.Anders-politici schaamrood van werden. Nu is er een oplossing: de bandana! Geciteerd uit De Morgen dd 23/7/2007:

Moslima's die in een Antwerpse crèche werken, mogen geen hoofddoek meer dragen. Ze krijgen een alternatief van de stad: een bandana. De maatregel om hoofddoeken aan het Antwerpse stadsloket te verbieden, werd begin dit jaar ingevoerd. De beslissing stootte op een storm van protest, maar het stadsbestuur hield voet bij stuk. Intussen lijkt er schot in de zaak te komen. "We hebben de situatie in alle openheid besproken en zijn tot een overeenkomst gekomen", aldus Veerle Degryse, woordvoerster van Antwerps schepen van Samenlevingsopbouw Leen Verbist (sp.a) in De Standaard. (...)
http://IsraelMilitary.net Blijkbaar géén religieus symbool, maar wat staat er in het Engelse Wikipedia artikel?
A bandanna or bandana (from the Hindi: बन्धन bandhana, "to tie") is a type of large, usually colorful, kerchief, usually worn on the head. Bandannas are frequently printed in a paisley pattern. Certain colors of kerchiefs are associated with gangs making it potentially dangerous to wear different types of them in certain areas. For example, in Los Angeles, California, a red kerchief is associated with Bloods and a blue one is associated with Crips or Sureños.
tja ... ik hoorde dat de Antwerpse Hoofddoek Bandana nièt rood, maar blauw zou zijn ... Crips dus!?

op de vuist of aan de schnabbel?

"Acteren is doen alsof terwijl je doet alsof je niet doet alsof."
Ted Danson

Filmpje! → De Hollandse Diva's Verbaan en Vrijens: Gespeeld of Niet Gespeeld?

... kijken tot het einde ...

de jeugd is de pineut ...

Waar heb ik dat nog gelezen? Ha, hier!
Thijssen: "Respect voor de boekhoudkundige kennis van Reynders en Vande Lanotte, maar wat zij gedaan hebben is onfair ten opzichte van jongeren."
"De politiek is wel verjongd, maar behartigt niet echt de belangen van de jongeren".

Het is de verrassende stelling van politiek socioloog Peter Thijssen (Universiteit Antwerpen). Een van de redenen voor die paradox is de vergrijzing. In 1980 was de gemiddelde kiezer rond de 41 jaar, in 2050 zal hij 56 zijn. "Politici hebben een steeds grijzer electoraat voor ogen en houden hier steeds vaker rekening mee bij het formuleren van hun verkiezingsbeloften en beleidsprioriteiten", zegt Thijssen. Toch geven alle partijen de indruk hoog in te zetten op al wat jong en liefst mooi is. Misleidend?

Peter Thijssen:

"Deels wel. Karl Marx had het over het vals bewustzijn van de arbeiders, die zich niet bewust zijn van het feit dat ze uitgebuit worden. Dat zie je vandaag ook bij jongeren. Ze worden individueel vaak bepamperd door hun ouders, maar spelen beleidsmatig steeds minder mee. Ze blijven langer thuis en daar zijn ze het welvaartspeil van hun ouders, de babyboomers, gewoon. Maar als ze op eigen benen moeten staan is het soms hard ontwaken. Dat wordt nog versterkt door het begrotingsbeleid van de afgelopen regeerperiodes. Ik heb veel respect voor de boekhoudkundige kennis van Johan Vande Lanotte en Didier Reynders, maar wat zij gedaan hebben is gewoon onfair ten opzichte van jonge generaties. Rekeningen van eenmalige verkopen of de overname van pensioenfondsen worden doorgeschoven naar de volgende generatie. En die jongeren zijn zich daar niet van bewust."

Laten de jongerenpartijen steken vallen?

"Die stellen amper iets voor, ironisch genoeg net mede door de politieke cultuur van het jeunisme. De telegenieke topmensen binnen die kaders weten dat ze van vandaag op morgen op een heel hoge positie kunnen zitten. Jonge ministers komen daarom niet noodzakelijk via de jongerenpartij, maar ze voeden wel mee het beeld dat je het ook op heel jonge leeftijd al direct tot aan de top kunt schoppen. Dan ga je je onbewust ook niet bijzonder kritisch opstellen voor je eigen partij. Maar fundamenteler is dat ondanks dat jonge imago het beleid de jongeren niet echt dient."

Des te merkwaardiger: uit onderzoek blijkt dat het vertrouwen in de politiek bij de jongste generatie ondanks alles het grootst is, en dat ze ook geloven dat hun stem het verschil maakt.

"Dat hoort bij dat vals bewustzijn. De frustratie komt wel, zoals bij iedereen. Naarmate mensen ouder worden zien ze dat de mooie principes of idealen niet echt onversneden overeind blijven. Zeker in een systeem als het onze, waarin coalities moeten worden gevormd, leer je snel dat de impact van een stem vrij beperkt is."

U nuanceert ook de stelling dat de interesse voor politiek beduidend zou zijn toegenomen.

"Wie dat wil, kan zich vandaag beter informeren dan vroegere generaties. Er is nu eenmaal een veelheid aan bronnen, door internet en massamedia. Maar je kunt je van de weeromstuit ook makkelijker afsluiten voor informatie. Je kunt bij wijze van spreken de hele dag naar The Simpsons kijken. Vroeger kon dat ook, maar daarna botste je toch vroeg of laat op het journaal. Je kreeg een totaalpakket waarbinnen je ook het politieke nieuws moest meepikken. Dat maakt dat de kloof groter wordt tussen de geïnformeerden en diegenen die er zich van afsluiten. Ook dat draagt bij tot het vals bewustzijn. Als je denkt dat je macht hebt, maar de zaken niet echt kent, ben je ook een gemakkelijke prooi. Jongeren kunnen vandaag heel gemakkelijk misleid worden, ondanks hun hoger opleidingsniveau."
Filip Rogiers, De Morgen 2007-05-16

eens iets anders: Global Warming bis

Mars is being hit by rapid climate change and it is happening so fast that the red planet could lose its southern ice cap, writes Jonathan Leake. Scientists from Nasa say that Mars has warmed by about 0.5C since the 1970s. This is similar to the warming experienced on Earth over approximately the same period. Since there is no known life on Mars it suggests rapid changes in planetary climates could be natural phenomena.

meer op deze pagina van de TimesOnlineUk

Paleisdebutanten!

Dezer dagen reis ik door berg en dal van Noord tot Zuid en van West naar Oost om afstuderende drama- of vormstudenten te scouten voor het HETPALEIS-project 'paleisdebutanten!'. Dat worden voorstellingen van en door de geselecteerde studenten, die in augustus her en der in 't stad (Antwerpen) te zien zullen zijn ...

Wrrrraaaaaaaak!

In februari 'deed' ik in Amsterdam de begeleiding, eindregie & 'live soundscape' van 'Wraakoefening', een dansvoorstelling met tekst, die vertrekt van het leven en werk van Sylvia Plath. We hopen op een reeks reisvoorstellingen, onze producent Theater Frascati werkt er aan | zie ook wraakoefening.nl


Sam Bogaerts als paling in 't groen in Witse

Poelvoorde!

Er liep in de laatste 'Witse' op één een zéér raar iemand rond! Meer beeld alhier!


Sam Bogaerts als Falstaff bij Walpurgis

Sir John!

Falstaff met kaarslicht, onlangs bij Walpurgis ... meer beeld & tekst op de walpurgisblog


arme generatie

De Morgen dd 3/11/06 → In Frankrijk is er een levendig maatschappelijk debat ontstaan tussen de kinderen van de baby-boom-generatie en hun ouders. Ze reageren op het onbehaaglijke gevoel dat zij het als eerste generatie sinds de Tweede Wereldoorlog economisch slechter zullen hebben dan hun ouders. Terwijl vader en moeder, beiden vijftigers, genieten van betere wijnen in hun buitenverblijf, proberen hun nochtans fiks gediplomeerde zoon en dochter voor de zoveelste keer een job te vinden waarmee ze ternauwernood de huur zullen kunnen betalen. (...) Dankzij een uitzonderlijke naoorlogse economische groei, grote werkzekerheid, voordelige interesten en een galopperende inflatie is de generatie van de babyboomers uitgegroeid tot een gegoede, betere middenklasse die bovendien een comfortabel sociaal zekerheidssysteem heeft opgebouwd dat in de toekomst steeds exclusiever gefinancierd zal moeten worden door meer werkonzekere en minder verdienende jongeren.

"In plaats van geld te stoppen in maatregelen voor die jongeren heeft onze generatie van babyboomers vooral fortuinen gespendeerd om de eigen, comfortabele levensstijl te bestendigen", schrijft de schuldbewuste econoom Patrick Artus (55) in Comment nous avons ruiné nos enfants.

De stijging van de woonprijzen zorgt ook voor een ongeziene transfer van geld van jongeren naar ouderen. Terwijl de eersten het steeds moeilijker hebben om werk te vinden moeten ze ook nog eens hoge bedragen ophoesten aan de ouderen voor een dak boven het hoofd. Dat maakt hen minder koopkrachtig en de gepensioneerde huisbezitters rijker. (...) In 1970 bedroeg het loonverschil tussen dertigers en vijftigers 15 %, nu is het 40 %.

Meer op deze pagina

Mefisto For Ever

Vanwege de ziekte van Peter Gorissen en de onbeschikbaarheid van Josse De Pauw voor een aantal voorstellingen heb ik één keer mee mogen spelen in 'Mefisto For Ever' ... een ere-ervaring die naar véél méér smaakte! Guy!!??

het moeten niet altijd de dames zijn die uit de kleren gaan ...

Bij het project 'Still' van Kris Verdonck had ik het genoegen om een vorm van 'Atlas' te mogen spelen ... het resultaat is te bekijken op de pagina productiefoto's, ofwel alhier

In still I & II neemt Verdonck de hermetische eenzaamheid van de mens als onderwerp. In een reuzengrote projectie in de Romeinse EUR-wijk isoleert hij 1 man, of 1 vrouw, als was het een still uit een film van Fellini. Een still is, letterlijk, de mechanische bevriezing van het leven. Het beeld wordt microscopisch bekeken. Alle bewegingen zijn klein en staan onder druk. Het lichaam wordt een soort stilleven (nature morte) en net daarom fragiel, breekbaar. De mens wordt gecontroleerd door een systeem, een machine. Dit machine-idee is een parallel van nationaal-socialistische sculpturen, waar moedige mannen en vrouwen lijken op ideale, machinale werkers en de verschrikkelijke realiteit negeren.

flash & fun

  • Flash is niet gemaakt voor irritante website-intro's. Wel voor bv. dit: witte silhouetten maken muziek. De hond van Man Bijt Hond meets La Linea, zeg maar. Bij deze betuig ik mijn dank aan Rik Boey.
  • art? game? sport? check it out at zoommm ...
  • super geestig is samorost ... (flash)
  • The Book Of Numbers: dagenlang plezier ...

laatste slog bericht ...

Al een tijdje publiceer ik mijn berichtjes niet meer op de 'slog', maar gewoon hier, of op www.dramastudenten.be of www.bloedgroep.be ... vanaf nu zijn ook déze pagina's voorzien van een rss feed (lees daar hier alles over.

vijgen na pasen

Er werd gezegd dat het goed was: 'Mijn Grafschrift' bij De Tijd, en 'Dikke Mannen In Rokjes' bij theater Zuidpool. Hier & daar staat meer informatie.

voor de mac osx fanaat

"once you go mac, you never go back"
arrow up | pijl naar boven